KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Peyzaj Mimarlığı

Detay

PEYZAJ MİMARLIĞI 

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 150'ye yakın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde, doğal ve kültürel peyzajların ekolojik, işlevsel ve estetik açıdan iyileştirilmesine yönelik planlama, tasarım, uygulama ve yönetim çalışmalarında etkin roller üstlenebilecek Peyzaj Mimarları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda Peyzaj Mimarı ünvanı ile görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olan mezunlarımız; Peyzaj Mimarlığı büroları ve fidanlıklar kurmak, müstakil ve toplu konutlar, oteller, tatil köyleri, kent parkları, piknik alanları vb için peyzaj projeleri hazırlamak ve uygulamalarını gerçekleştirmek, iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi yapmak gibi konularda serbest ticari faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Peyzaj Mimarlığı çalışma alanları ve konuları, 21.03.2006 Tarih ve 26115 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliği” uyarınca netleştirilmiştir. Kahramanmaraş kenti ve yakın çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına peyzaj planlama ve tasarım çalışmaları ile katkılar sağlayan bölümümüz 3 Anabilim Dalı'nda 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanına sahiptir. Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Konseyi (ECLAS) üyesi olan bölümümüzde; bölge ve ülke ölçeğinde ekolojik tabanlı doğa koruma, doğal ve kültürel peyzajlar, kentsel ve kırsal peyzaj planlama, kentsel yeşil alanlarda planlama ve tasarım, peyzaj mimarlığında bitki materyali, çevre sorunlarının analizi ve çözümlenmesi, yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı gibi konularda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve yayınlar yapılmaktadır.

...
  • TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE
  • III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı